Când nu-i dai tot lui Dumnezeu

Când nu-i dai tot lui Dumnezeu

Îmi place foarte mult de David și citesc cu plăcere în Biblie, cărțile în care e cuprinsă istoria lui. Dumnezeu spune despre David că a fost un om după inima Lui.

David însă, nu a fost perfect și chiar dacă în multe aspecte ale vieții sale, el a fost credincios lui Dumnezeu, în altele a ignorat legea Lui și consecințele au fost dezastruoase.

Citim cu familia cartea 2 Samuel și am ajuns la capitolul cinci unde David este făcut împărat peste tot Israelul. După ce Saul este omorât luptând cu filistenii, David ajunge până la urmă să fie regele Israelului și se mută de la Hebron la Ierusalim.

Filistenii, însă, au vrut să descurajeze unirea Israelului și s-au pregătit de bătălie împotriva lui David, proaspătul rege israelit.

Secretul lui David

Aici descoperim ceva care îmi place foarte mult la David.

David a întrebat pe Domnul: „Să mă sui împotriva Filistenilor? Îi vei da în mâinile mele?” Și Domnul a zis lui David: „Suie-te, căci voi da pe Filisteni în mâinile tale.” 2 Samuel 5:19

De foarte multe ori, David, mai ales când a fost vorba despre bătălii sau despre decizii importante în viața lui, l-a întrebat pe Dumnezeu ce să facă. Și mi se pare foarte important să învățăm de la David acest lucru.

👋
Dumnezeu știe trecutul prezentul și viitorul nostru, nu există un sfetnic mai bun decât Dumnezeu.

Și cu toate acestea suntem foarte ispitiți să luăm decizii bazate pe opiniile experților, specialiștilor, prietenilor sau bazate pe ideile noastre despre lume și viață.

Când asculți de Dumnezeu

Vedem însă cum David face exact ceea ce trebuie: îl consultă pe Dumnezeu. Observăm și rezultatul acestor consultări. Dumnezeu i-a dat două victorii răsunătoare lui David la începutul domniei lui peste tot Israelul.

David ajungea tot mai mare, și Domnul, Dumnezeul oștirilor, era cu el.
2 Samuel 5:10

David cucerește Ierusalimul, este rege peste tot Israelul și vede promisiunea lui Dumnezeu împlinită în viața lui.

La fel se întâmplă și în viața noastră de creștini. Isus ne îndeamnă să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte (mâncare, haine și adăpost) ni se vor da pe deasupra.

Credința în Dumnezeu nu este doar partea teoretică, ci mai ales partea practică.

De exemplu, Petru când a fost invitat de Iisus să pășească pe ape și să meargă la El, nu a stat în barcă și s-a gândit că Dumnezeu poate să-l țină deasupra apei și că el crede că așa ceva este posibil, nu a rămas doar la stadiul de a crede ceva la nivel intelectual.

👋
Credința lui Petru a fost dovedită în practică. El a pășit în afara bărcii și s-a îndreptat către Isus.

La fel și David în acest capitol, când Dumnezeu îi dă instrucțiuni specifice despre cum să abordeze a doua bătălie cu filistenii, face exact ceea ce i-a spus Dumnezeu și are parte de o mare victorie.

Când ignori legea Domnului

Biblia însă, ne spune tot adevărul despre o persoană și nu ascunde deficiențele protagoniștilor ei, ca și istoriile laice triumfaliste. În cazul lui David, chiar dacă pe partea militară și strategică el l-a consultat pe Dumnezeu, pe partea familială și personală, David ignoră legea lui Dumnezeu și face lucrurile după capul lui.

David și-a mai luat concubine și neveste din Ierusalim, după ce a venit din Hebron, și i s-au născut iarăș fii și fiice. 2 Samuel 5:13

David a făcut opusul a ceea ce i-a spus Dumnezeu să facă.

(Regele evreu) Să n-aibă un mare număr de neveste, ca să nu i se abată inima; și să nu strîngă mari grămezi de argint și aur. Deuteronom 17:17

David în acest caz s-a luat după normele culturale ale popoarelor păgâne din jurul lui Israel și a făcut ceea ce făceau regii acestor popoare.

Regii popoarelor din jur se căsătoreau cu mai multe neveste ca să se asigure că au suficient de mulți copii care se ducă mai departe linia regală. În felul acesta încercau să controleze și să influențeze mersul istoriei.

👋
Noi știm însă, că Dumnezeu controlează mersul istoriei și nimeni nu poate opri sau deturna planurile Lui.

Dacă citim mai departe vedem cum viața de familie a lui David se complică foarte mult și acești copii mulți proveniți de la diferite neveste și concubine vor genera niște crize majore în familia lui David.

Solomon, regele Israelului după David, unul dintre copiii lui, s-a luat după tatăl său dar a exagerat și mai mult.

Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon; Moabite, Amonite, Edomite, Sidoniene, Hetite 1 Regi 11:1
A avut de neveste șapte sute de crăiese împărătești și trei sute de concubine; și nevestele i-au abătut inima. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți dumnezei; și inima nu i-a fost în totul a Domnului, Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. 1 Regi 11:3-4

Vedem cum, în ciuda faptului că David a fost credincios în anumite aspecte ale vieții sale, exemplul pe care l-a dat în viața familială, l-a influențat în rău mai apoi pe fiul lui și afectat grav familia sa și întregul popor al lui Dumnezeu.

Nu te încrede în înțelepciunea ta

Pe vremea când Solomon umbla încă în ascultare de Dumnezeu, a scris următoarele în cartea Proverbelor:

Încrede-te în Domnul din toată inima ta, și nu te bizui pe înțelepciunea ta! Recunoaște-l în toate căile tale, și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept; teme-te de Domnul, și abate-te de la rău! Aceasta va aduce sănătate trupului tău, și răcorire oaselor tale. Proverbe 5:3-8

Este foarte ispititor să ne luăm după înțelepciunea lumii, pentru că uitându-ne în jur vedem că rezultatele par bune. Cu siguranță cunoști pe cineva care face business și nu respectă întocmai legea, mai fentează pe ici pe colo, și parcă totul e OK, are parte de prosperitate și se bucură de multe lucruri. Așa cum zice psalmistul:

Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți, când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte, și trupul le este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele omenești, și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. Psalmi 73:3-5

Lumea din jur crede că poate să trăiască cum vrea și ne invită și pe noi la același stil de viață. Ne invită să ignorăm căile Domnului și să urmăm îndemnul inimilor noastre. Dar uitându-ne la viețile oamenilor din Biblie și în istorie, în general, observăm că toate alegerile au consecințe și că nu poți ignora legile lui Dumnezeu și să ai un sfârșit bun pe acest pământ.

În același psalm, Asaf ne spune:

M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda, până ce am intrat în Sfântul locaș al lui Dumnezeu, și am luat seama la soarta de pe urmă a celor răi. Da, Tu-i pui în locuri alunecoase, și-i arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă! Sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năpraznic. Ca un vis la deșteptare, așa le lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea Ta! Psalmi 73:16-20

Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni

În evanghelia după Matei capitolul șase, Isus ne spune:

Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul și va iubi pe celalt; sau va ținea la unul, și va nesocoti pe celalt: Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Matei 6:24
👋
Unul dintre cele mai mari pericole pentru un creștin este să aibă o inimă împărțită

Cu alte cuvinte: să asculte de Dumnezeu în anumite aspecte ale vieții sale dar să meargă după înțelepciunea aceste lumi și să se bazeze pe resursele lui în celelalte aspecte ale vieții.

Vedem însă că aceasta abordare nu are rezultate pozitive. Din contră, o inimă împărțită nu duce decât la dezamăgiri, eșecuri și dezastru.

Dumnezeu să ne ajute pe toți, prin Duhul Lui cel Sfânt, să rămânem smeriți și supuși Lui. Dumnezeu să ne ajute ca în toate aspectele vieții noastre să-L lăsăm pe El să domnească și să ne conducă în viață. Să nu uităm că noi suntem slujitorii și el este Regele nostru.