Evanghelia lui Dumnezeu

5 min read
By Anna N
Evanghelia lui Dumnezeu
"Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin proorocii Săi în Sfintele Scripturi. Ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămînţa lui David, în ce priveşte trupul, iar în ce priveşte duhul sfinţeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit harul şi apostolia, ca să aducem, pentru Numele Lui, la ascultarea credinţei pe toate Neamurile, între cari sunteţi şi voi, cei chemaţi să fiţi ai lui Isus Hristos.  (Romani capitolul 1, versetele 1-6)

Duhul Sfânt ne învață  ce este Evanghelia și de ce este ea importantă.

În acest text din epistola către Romani, pe care apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt a trimis-o bisericilor din Roma secolului I, ni se spune câteva lucruri importante despre Evanghelie, lucruri care e bine să le știm și noi, creștinii secolului 21.

Cuvântul "Evanghelia" (în greacă εὐαγγέλιον euangelion) înseamnă "vestea bună". Vestea Bună are de-a face cu Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu care a venit pe pământ să ne salveze de păcat ca să putem face parte din familia lui Dumnezeu în Împărăția Lui.

Primul lucru care ni se spune despre Evanghelie e că ea a fost promisă de Dumnezeu prin profeții poporului Israel. Primul profet al poporului Israel care a scris sub inspirația Duhului lui Dumnezeu, a fost Moise care a trăit aproximativ 1500 ani înainte de Hristos. Moise a profețit despre Isus Hristos că va fi un profet ca și el.

Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine: să ascultați de el! (Deuteronom 18:15- Moise profețește poporului Israel)

Într-adevăr Isus Hristos, asemenea lui Moise, a venit să ne salveze dintr-o sclavie, din sclavia păcatului. Prin Isus, Dumnezeu a făcut multe minuni prin care a vindecat boli fizice, spirituale, emoționale. În Predica de pe Munte, asemenea lui Moise care a primit tablele legii, Isus Hristos predică, făcând cunoscută voia lui Dumnezeu cu privire la viața credincioșilor.  Pe lângă faptul că Isus Hristos a fost Învățător și a profețit despre vremea sfârșitului istoriei omenirii, principala lui misiune a fost să ne salveze din robia păcatului prin jertfa de la cruce.

Samuel, un alt profet al poporului Israel, care a trăit aprox. 1154 înainte de Hristos a profețit despre Isus. Prin părinții pământești, Isus Hristos a fost descendent al regelui David. Biserica a fost creată prin credința în Isus Hristos, aceasta fiind deseori asemănată cu o casă de închinare, un Templu spiritual înălțat lui Dumnezeu. Partea din această profeție care încă nu s-a împlinit dar care se va împlini este partea în care Isus va reveni pe pământ ca Rege stabilindu-și împărăția Lui la Ierusalim.

Când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, Eu îți voi ridica un urmaș după tine, care va ieși din trupul tău, și-i voi întări împărăția. El va zidi Numelui Meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. (2 Samuel 7:12-13 Samuel îi profețește regelui David).

Regele David, un contemporan al profetului Samuel, a profețit și el despre Isus. Psalmul 22 începe cu plângerea pe care Isus Hristos a făcut-o în timp ce murea pe cruce. Încărcat cu păcatele omenirii, Isus experimentează suferința de a fi părăsit de Tatăl din cauza păcatului.

Dumnezeule! Dumnezeule! Pentru ce m-ai părăsit și pentru ce Te depărtezi fără să-mi ajuți și fără s-asculți plângerile mele? (Psalmul 22 - o profeție a regelui David despre Isus)

Profetul Isaia care a trăit cu 700 de ani înainte de Hristos, a profețit mult despre Isus. De exemplu, Isaia a profețit că Isus Hristos se va naște dintr-o fecioară.

De aceea Domnul Însuși vă va da un semn: ‘Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi). (Isaia 7:14 - Isaia profețește despre Isus poporului Israel, numindu-l Emanuel, un alt nume prin care Isus e cunoscut)

O altă profeție a lui Isaia este o descriere foarte fidelă a lui Isus care a venit pentru a lua păcatele omenirii asupra Lui, lucru care i-a produs multă suferință și respingere din partea oamenilor.

Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți. (Isaia 53:5 - Isaia profețește în tot capitolul despre suferința lui Hristos.)

Sunt multe alte profeții despre Isus Hristos despre care nu voi aminti aici. Exemplificate mai sus, sunt doar câteva din zecile de profeții mesianice.

Al doilea lucru care îl învățăm este că Evanghelia, vestea bună, este despre Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

Ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămînţa lui David, în ce priveşte trupul, iar în ce priveşte duhul sfinţeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor;

Părinții pământești ai lui Isus, Maria și Iosif au fost amândoi descendenți ai regelui David, deci Isus Hristos, din punct de vedere omenesc, în mod legitim, este un bun candidat la domnia poporului Israel și într-o zi va domni ca Rege în Ierusalim.

De asemenea, Isus Hristos a dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin minunile pe care le-a făcut de-a lungul vieții lui, dar mai ales prin faptul că a fost înviat din morți. Învierea a fost confirmarea incontestabilă a lucrării Lui principale de salvare a oamenilor din sclavia păcatului, prin moartea pe cruce, lucrare care a fost primită de Dumnezeu și e validă.  

Al treilea lucru care-l învățăm este că prin intermediul Evangheliei toate națiunile sunt chemate să fie ale lui Isus Hristos prin credință.  

(Evanghelia privește) pe Isus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit harul şi apostolia, ca să aducem, pentru Numele Lui, la ascultarea credinţei pe toate Neamurile, între cari sunteţi şi voi, cei chemaţi să fiţi ai lui Isus Hristos.  

Vestea bună e că putem fi salvați prin credința în Isus Hristos de la despărțirea veșnică de Dumnezeu. Prin credință devenim ai lui Isus Hristos, copii de Dumnezeu, moștenitori ai Împărăției lui Dumnezeu.