Cristos a Înviat!

Prima zi a săptămânii, aduce cu ea o surpriză fantastică pentru apropiații lui Isus, și învierea lui Cristos, schimbă pentru totdeauna viața pe Pământ.

Cristos a Înviat!

Prima zi a săptămânii, aduce cu ea o surpriză fantastică pentru apropiații lui Isus, și învierea lui Cristos, schimbă pentru totdeauna viața pe Pământ.

Femeile la mormânt

‘La sfârșitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. ‘
Matei 28:1

Un înger la mormânt

‘Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Înfăţișarea lui era ca fulgerul, și îmbrăcămintea lui, albă ca zăpada.‘
Matei 28:2-3

ISUS NU ESTE PRINTRE CEI MORȚI

„Nu vă temeţi, căci știu că voi căutaţi pe Isus, care a fost răstignit. Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul și duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi.
Matei 28:5-7

ISUS SE ARATĂ FEMEILOR

‘Dar iată că le-a întâmpinat Isus și le-a zis: „Bucuraţi-vă!” Ele s-au apropiat să-I cuprindă picioarele și I s-au închinat. Atunci, Isus le-a zis: „Nu vă temeţi; duceţi-vă de spuneţi fraţilor Mei să meargă în Galileea; acolo Mă vor vedea.” ‘
Matei 28:9-10

ISUS ÎN GALIELEEA

‘Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Isus să meargă. Când L-au văzut ei, I s-au închinat’
Matei 28:16-17

MERGEȚI ÎN TOATĂ LUMEA

‘Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceţi-vă și faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.’
Matei 28:18-20