Cristos a Înviat!

· 1 min read
Cristos a Înviat!

Prima zi a săptămânii, aduce cu ea o surpriză fantastică pentru apropiații lui Isus, și învierea lui Cristos, schimbă pentru totdeauna viața pe Pământ.

Femeile la mormânt

‘La sfârșitul zilei Sabatului , când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. ‘

Matei 28:1

Un înger la mormânt

‘Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Înfăţișarea lui era ca fulgerul, și îmbrăcămintea lui, albă ca zăpada. ‘

Matei 28:2-3

ISUS NU ESTE PRINTRE CEI MORȚI

„Nu vă temeţi, căci știu că voi căutaţi pe Isus, care a fost răstignit. Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul și duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi.

Matei 28:5-7

ISUS SE ARATĂ FEMEILOR

‘Dar iată că le-a întâmpinat Isus și le-a zis: „Bucuraţi-vă!” Ele s-au apropiat să-I cuprindă picioarele și I s-au închinat. Atunci, Isus le-a zis: „Nu vă temeţi; duceţi-vă de spuneţi fraţilor Mei să meargă în Galileea; acolo Mă vor vedea.” ‘

Matei 28:9-10

ISUS ÎN GALIELEEA

‘Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Isus să meargă. Când L-au văzut ei, I s-au închinat’

Matei 28:16-17

MERGEȚI ÎN TOATĂ LUMEA

‘Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceţi-vă și faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.’

Matei 28:18-20

Related Articles

O conversație cu Domnul Orban
· 2 min read
Domnul a jurat și nu se va răzgândi
· 3 min read
Când vine sfârșitul lumii?
· 8 min read
Anul cârtiței
· 3 min read