Dumnezeu e Autorul creației

3 min read
By Anna N
Dumnezeu e Autorul creației

Dumnezeu a creat cerurile și pământul. În limba ebraică, în această activitate, Dumnezeu e descris prin cuvântul "Elohim" care e o pluralitate în unitate. Cu alte cuvinte,  la creație, au participat Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Cuvântul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Dumnezeu a creat universul prin Cuvânt. El a spus, și toată creația a venit în ființă. Dumnezeu Cuvântul S-a întrupat în istorie în persoana lui Isus Hristos.

La început, Dumnezeu (Elohim) a făcut cerurile și pământul. (Geneza capitolul 1, versetul 1)

Am văzut că Dumnezeu nu are început nici sfârșit, El e din veșnicii din veșnicii. Începutul de care ni se vorbește aici este începutul creației, al universului. Creația are un început, și din pricina păcatului, va avea un final.

În ebraică, sunt diverse cuvinte care Îl descriu pe Dumnezeu dar toate sunt traduse în română prin cuvântul "Dumnezeu". Dumnezeu, în limba ebraică, are multe nume care i se aplică deoarece El este atât de complex. Aici e folosit Elohim care arată spre mai multe Persoane care formează o unitate divină. Vedem mai departe că e vorba despre Dumnezeu Creatorul, Dumnezeu Duhul Sfânt și Dumnezeu Cuvântul. Numele pe care teologii l-au dat acestei unități divine e Trinitate, trei Persoane într-o unitate. Ca trei unghiuri ale unui triunghi sau trei fire într-o împletitură sau ca trei persoane care formează o familie.

Triunghi, trei unghiuri într-o unitate

În creația cerurilor și a pământului a participat Trinitatea, Elohim.

Pământul era pustiu și gol; peste fața adâncului de ape era întuneric, și Duhul lui Dumnezeu Se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Și a fost lumină. (Geneza, capitolul 1, versetele 2, 3)

Așa cum spuneam, vedem în aceste două versete cele trei Persoane divine care formează Trinitatea: Dumnezeu Duhul Sfânt care se mișca pe deasupra adâncului de ape, Dumnezeu Creatorul care aduce în existență creația și Dumnezeu Cuvântul prin care se face creația.

Vorbindu-ne despre Dumnezeu Cuvântul, Ioan consemnează în evanghelia sa, în capitolul 1, versetele 1-3:

La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El, și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. (Ioan, capitolul 1, versetele 1-3)

Și în versetul 14 aflăm cine este Dumnezeu Cuvântul:

Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. (Ioan capitolul 1, versetul 14)

Dumnezeu Cuvântul care S-a făcut trup e Isus Hristos. El a fost la începutul creației împreună cu Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Duhul Sfânt și prin intermediul Lui a fost creat totul.

Descoperirile în domeniul geneticii arată ceea ce Biblia ne-a spus de multă vreme și anume că universul în care trăim are la bază informația. Spre exemplu toate creaturile au în celule un cod genetic (ADN), o carte ce conține toate informațiile despre acel organism pe baza cărora este manifestat într-un mod concret, unic și irepetabil.

Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua întâi. (Geneza capitolul 1, versetele 4,5)

Când Dumnezeu a adus creația în existență prin Cuvânt, a evaluat ce a făcut (lumina era bună), a separat anumite lucruri (aici, lumina de întuneric) și a dat nume lucrurilor pe care le-a separat.

De ce a creat Dumnezeu cerurile și pământul?

De ce creează un artist opere de artă? Motivul pentru care artiștii creează este în primul rând pentru că această activitate le face plăcere. Cu siguranță lui Dumnezeu a făcut creația pentru plăcerea Lui.

Creația este o imagine, o expresie, o manifestare a puterii, creativității, originalității, frumuseții înțelepciunii, majestății Creatorului. Creația îi aduce cinste, onoare, slavă Creatorului.