Dumnezeu e din veșnicie în veșnicie

Dumnezeu e din veșnicii în veșnicii. El a promis viață veșnică tuturor care primesc salvarea de păcate a lui Isus. Viața veșnică nu e doar o viață care nu se mai termină niciodată ci o viață în relație cu Dumnezeul cel veșnic.

3 min read
By Anna N
Dumnezeu e din veșnicie în veșnicie
Timp

Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu! - Biblia, Psalmul 90, versetul 2

Dumnezeu e din veșnicie în veșnicie. El nu are început și nu are sfârșit. El e în afara timpului, nu e afectat de trecerea timpului, nu locuiește în această dimensiune a timpului. A existat înainte de creație și e inițiatorul și autorul ei.

Anii vieții noastre se ridică la șaptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari, la optzeci de ani;și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trec iute, și noi zburăm. - Biblia, Psalmul 90, versetul 10

Noi, pe de altă parte, datorită lui Dumnezeu, Creatorul nostru, avem un început. El ne-a creat cu scopul de a fi împreună cu El pentru eternitate.  Din pricina păcatului, însă, trupurile noastre actuale sunt supuse timpului și au un sfârșit.

Păcatul e orice alegere a omului de a nu asculta de Dumnezeu. El este virusul, eroarea pe care am adus-o în existență prin încălcarea poruncii lui Dumnezeu, eroare care a stricat trupurile noastre și le-a făcut muritoare. Mai rău, păcatul a rupt relația noastră cu Dumnezeu și ne-a închis accesul la viața spirituală care e în El. Mai mult, păcatul strică întreaga creație încetul cu încetul.

Isus a venit pe pământ să repare ruptura dintre om și Dumnezeu, să ia păcatele noastre și astfel să ne deschidă posibilitatea relației cu Dumnezeul veșnic. Cei ce aleg să creadă în Isus sunt spălați de păcate și astfel, reconectați în relația cu Dumnezeu, devenind vii din punct de vedere spiritual chiar dacă din punct de vedere fizic, ei încă sunt muritori.

Ioan a scris în evanghelia lui, cuvintele lui Isus despre viața veșnică pe care o primesc cei ce cred în El, în capitolul 3, versetul 16:

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă VIAȚA VEȘNICĂ.

Viața spirituală (veșnică) pe care o avem prin relația cu Dumnezeu e posibilă datorită Duhului Sfânt care le este dăruit celor ce au crezut în Isus. În viața spălată și curată de păcat, Dumnezeu Duhul Sfânt coboară și începe o lucrare spirituală cu efecte în realitatea fizică. Isus ne învață despre acest lucru:

Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele. Și Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi Îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. - Biblia, Evanghelia după Ioan capitolul 14, versetele 15-17

Exprimarea în realitatea fizică (rodul) a Duhului Sfânt este dragostea agape care e dragostea divină care slujește și se sacrifică pentru binele oamenilor. Credincioșii pot împlini porunca de a iubi ca El doar prin puterea Duhului Sfânt.

Aceasta este porunca Mea: Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit Eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. - Biblia, Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetele 12, 13

Viața spirituală pe care cei ce au crezut în Isus o primesc când sunt spălați de păcate e veșnică.  Chiar dacă a avut un început pentru noi oamenii, ea nu se va termina niciodată; ea nu e afectată de trecerea timpului, nu îmbătrânește, e pentru totdeauna. Cu trecerea timpului ea devine tot mai bogată și mai matură.