Dumnezeu L-a făcut pe om după chipul Lui

3 min read
By Anna N
Dumnezeu L-a făcut pe om după chipul Lui
Unitatea familiei Îl reflectă pe Dumnezeu

Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea Sa, ca să stăpânească pământul și să domnească peste viețuitoare. L-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Împreună bărbatul și soția lui formează un trup adică o unitate; împreună cu Dumnezeu, această unitate este de succes. Omul are capacitatea, asemeni Creatorului său, de a crea, de a vorbi, de a gândi, de a iubi, de a munci etc. Dumnezeu a adus viețuitoarele la om și omul le-a dat nume la toate. Cea mai minunată capacitate pe care Dumnezeu a pus-o în om este aceea de a fi în relație cu Creatorul, de a avea viață spirituală.

Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ.” Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. (Geneza capitolul 1, versetele 26, 27)

Dumnezeu l-a făcut pe om, o UNITATE formată din parte bărbătească și parte femeiască. Omul a fost făcut asemănător Trinității, cu scopul de a domni peste pământ și peste viețuitoare.

Așadar, Trinitatea care e formată din trei Persoane unite împreună pentru lucrarea de creație, Dumnezeu, Elohim, Trinitatea a făcut omul după chipul Său, asemănător cu Trinitatea. El a creat familia, unitatea dintre bărbat și femeie care formează împreună un singur trup pentru a reflecta unitatea care există în Trinitate și pentru a împlini lucrarea, slujba lor pe pământ: aceea de a stăpâni pământul și de a domni peste viețuitoarele pământului.

Deci slujba inițială a bărbatului și a femeii în unitatea familiei a fost ca să stăpânească pământul. Cum?

Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: „Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ.” (Geneza capitolul 1, versetul 28)

Această slujbă urma să fie făcută în urma înmulțirii rasei umane pe pământ și prin împrăștierea oamenilor pe întreaga suprafață a pământului.

Dumnezeu domnește peste întreg Universul, peste lumea fizică și lumea spirituală, El este înălțat peste toate lucrurile, are puterea și autoritatea peste toate lucrurile. Omului i-a dat pământul, delegându-l în funcția de domnitor peste el.

Ce înseamnă a domni din perspectiva lui Dumnezeu?

Ni se dă o aluzie în capitolul 2 din Geneza despre ce însemna efectiv slujba omului, versetul 15:

Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca s-o lucreze și s-o păzească.

Isus le spune ucenicilor ce înseamnă a domni din perspectiva lui Dumnezeu (Evanghelia după Matei, capitolul 20, versetele 25,26):

Știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele, și mai-marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru.

Așadar, modul corect de a domni peste creație din perspectiva lui Dumnezeu e de a proteja creația, de a avea grijă de ea, de a o sluji. Așa a intenționat Dumnezeu ca să fie condusă creația.

Dumnezeu, Conducătorul înțelept, bun, iubitor, l-a făcut pe om un conducător asemeni Lui. La creație omul era un astfel de conducător. Totodată, asemeni unității din Trinitate, Dumnezeu a făcut omul să fie o unitate între bărbat și soția lui.