Dumnezeu S-a odihnit

Dumnezeu S-a odihnit de toată lucrarea Lui. Toată lucrarea lui Dumnezeu este Creația și planul de salvare a oamenilor.

Dumnezeu S-a odihnit
Odihnă

Să citim împreună Biblia, din Geneza capitolul 2, versetele 2,3 și Efeseni capitolul 1, versetele 3-6

După ce a terminat Creația, Dumnezeu S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Lucrarea lui Dumnezeu cuprinde nu doar creația dar și planul de salvare al omului. Aflăm în alte pasaje din revelația scrisă că Dumnezeu i-a ales dinainte de întemeierea lumii pe copiii Săi și că Isus a fost pregătit pentru misiunea de salvare a omului cu mult înainte de creație. De aceea, Dumnezeu S-a putut odihni pentru că avea pregătit dinainte totul, nu doar creația dar și salvarea oamenilor care se vor încrede în El.

Să citim Geneza, capitolul 2, versetele 2,3

În ziua a șaptea, Dumnezeu Și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise și o făcuse.

Termenul de odihnă (în limba ebraică "sabat") se referă la faptul că Dumnezeu S-a oprit din lucrarea Lui, S-a odihnit. El a sfințit ziua a șaptea, numită Sabat de către evrei, poruncindu-le să dedice această zi Domnului. Adică în această zi, poporul evreu trebuia să se oprească din munca zilnică și să Îl slăvească pe Dumnezeu, să îi dedice Lui această zi.

Iată ce scrie profetul sub inspirația lui Dumnezeu cum trebuiau evreii să sfințească ziua de Sabat (Isaia, capitolul 58, versetele 13,14):

Dacă îți vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă, dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L, și dacă-L vei cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nededându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul, și Eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov”, căci gura Domnului a vorbit.

În noul legământ, prin jertfa lui Isus Hristos, ziua Sabatului nu este poruncită copiilor lui Dumnezeu. Nu li se poruncește nici să țină ziua de Sabat (sâmbăta), nici să nu o țină. Biserica din secolul unu se întâlnea în ziua întâi din săptămână (adică duminică, conform săptămânii creației), ziua în care Isus a înviat, și uneori chiar de mai multe ori pe săptămână, pentru a-L slăvi pe Dumnezeu împreună. Tradiția întâlnirii bisericii în ziua de duminică s-a păstrat până în ziua de azi.

Așadar, în ziua a șaptea, după ce a terminat creația, Dumnezeu S-a odihnit, S-a oprit din lucrările Lui știind foarte bine că omul va cădea și că tot ce a făcut se va strica. Cum S-a putut Dumnezeu odihni în această situație?

Iată ce ne spune El în Cuvântul Lui, în epistola către Efeseni capitolul 1, versetele 4-6

În El (în Isus Hristos), Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale, spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui.

Așadar, înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu Și-a ales copiii și i-a rânduit mai dinainte să fie înfiați în familia Lui. El a știut înainte să fi făcut creația cine vor fi copiii Lui, cine se va încrede în El și de atunci i-a ales pe aceștia. Isus Hristos a fost pregătit înainte de facerea Creației pentru a salva păcătoși și pentru a-i face copii de Dumnezeu. Dumnezeu nu a fost luat prin surprindere de căderea omului, de deteriorarea creației, El avea deja planul de salvare a acelora care se vor încrede în El din rândul păcătoșilor înainte să facă creația. De aceea Dumnezeu S-a odihnit pentru că avea totul pregătit.

Cum poate Dumnezeu să știe dinainte cine sunt copiii Lui? Nu am pretenția să pot explica în totalitate acest lucru, dar în baza a ceea ce ne învață Scripturile, revelația scrisă a lui Dumnezeu, știm că El se prezintă cu numele de Yahweh sau Yehova care înseamnă "Cel ce este". Cu alte cuvinte El este tot timpul, nu există în dimensiunea temporală în care e lumea. El trăiește în veșnicie, separat de timp, dincolo de timp. Din acea poziție, Dumnezeu știe trecutul, prezentul și viitorul pământului și al Universului creat de El chiar acum, nu e limitat de timp. De aceea nu a fost surprins de felul în care creația Lui a continuat după momentul creației și avea planul de salvare pregătit și știa de la început care din oamenii care se vor naște pe pământ vor crede în El de bună voie și nesiliți de nimeni și pe aceia i-a ales.