Fericiții

4 min read
By Anna N
Fericiții

Psalmul 119:1 "Fericiți sunt cei fără prihană pe cale; care umblă după Legea Domnului.''

Sau cu alte cuvinte, fericiți sunt cei fără pată din punct de vedere moral, integri în umblarea lor pe acest pământ, care trăiesc conform Legii Domnului.

Există oameni care sunt fără pată din punct de vedere moral? Da, există. Toți oamenii au păcătuit (Romani 3:23), dar cei ce și-au pus încrederea în soluția Domnului pentru păcat, în Isus Hristos, sunt considerați neprihăniți, fără pată (Romani 3:24-26) . Păcatele acestor oameni au fost acoperite de sângele neprihănit al lui Hristos, au fost iertate.

Integritatea oamenilor care și-au pus încrederea în Dumnezeu, este păstrată printr-o trăire în conformitate cu Legea Domnului (aici cuvântul folosit e "torah").

În Torah sunt cuprinse regulile morale de trai în relație cu semenii și regulile ceremoniale de închinare în relație cu Domnul. Isus Hristos a fost singurul Om care a împlinit fără pată Torah, Legea Domnului. El nu doar a împlinit Torah dar prin Sacrificiul Său pe cruce a încheiat era sacrificiilor animale care trebuiau aduse la Templu. Sacrificiul Lui e suficient pentru a acoperi păcatele întregii omeniri, e la dispoziția tuturor, DAR are efect doar pentru cei care se încred în El pentru iertarea păcatelor.

Standardul moral de trăire fără pată, în integritate, nu a fost abolit odată cu venirea lui Hristos, ba dimpotrivă, Isus a ridicat mult acest standard.  Standardul lui Hristos nu poate fi împlinit în mod natural în viața cuiva și asta pentru că atâta timp cât trăim în trupurile noastre pe pământ, vom fi mereu atrași să împlinim poftele carnale ale firii pământești.

Poftele firii pământești sunt foarte puternice pentru un om care nu a fost tranformat de puterea regeneratoare a Duhului Sfânt. Un om netransformat nu are de ales decât să fie sclavul poftelor lui chiar dacă lui îi place standardul lui Dumnezeu.

Un om care și-a pus încrederea în Jertfa lui Hristos pentru păcatele lui, e iertat și e transformat prin puterea Duhului Sfânt într-o nouă creație. Duhul Sfânt vine și locuiește în viața acelui om și îl învață prin Cuvânt și prin călăuzire divină care este voia lui Dumnezeu. De asemenea Duhul Sfânt îi dă putere omului regenerat să facă voia lui Dumnezeu. Astfel că omul regenerat începe să trăiască o viață morală fără pată nu prin puterea voinței lui umane ci cu ajutorul supranatural al lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt.

Totuși omul care se încrede în Domnul continuă să trăiască în trupul lui care păstrează o natură căzută, păcătoasă, într-o lume în care de multe ori păcatul e la loc de cinste și glorificat. Totodată ispitele celui rău de cele mai multe ori parcă se intensifică mai ales în dreptul lui.

Lupta lui împotriva păcatului nu s-a terminat odată cu primirea în dar a iertării divine. Lupta aceasta va continua până când trupul păcătos va muri sau va fi transformat într-un trup glorificat la revenirea lui Isus pentru a doua oară să își ia oamenii Lui, biserica, la Sine.

În lupta împotriva păcatului însă, omul care se încrede în Domnul nu e singur. El are de partea lui puterea Duhului Sfânt care locuiește în el. Lupta e îngăduită ca un fel de instrucție pe care un soldat o primește în armată. Zi de zi caracterul omului e modelat prin luptă și transformat într-un caracter asemănător cu cel al lui Isus Hristos.

De asemenea, el îi are de partea lui pe ceilalți care și-au pus încrederea în Domnul care prin darurile dăruite lor de Duhul Sfânt împreună cu ale lui vor face o echipă puternică care poate ținea piept tuturor greutăților cu succes.

Prin eșecuri și succese, omul care și-a pus încrederea în Domnul învață să trăiască tot mai mult în dependență de resursele, înțelepciunea, puterea care vin de Sus, de la Domnul. El învață să se bazeze și să se încreadă mai mult în Dumnezeu. ''Căci fără credință e imposibil să îi fim plăcuți lui Dumnezeu.'' (Evrei 11:6)

Primul cuvânt, אֶשֶׁר (transliterare: esher), în versetul citat mai sus înseamnă fericire sau o stare binecuvântată. Cine sunt numiți fericiți sau binecuvântați în cărțile Vechiului Testament?

 • omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu stă în compania celor batjocoritori (Psalmul 1:1)
 • cel care și-a pus încrederea în Fiul lui Dumnezeu (Psalmul 2:12, profetic, despre Isus Hristos)
 • cel a cărui nelegiuire este iertată, al cărui păcat este acoperit (Psalmul 32:1)
 • omul căruia Domnul nu-i ţine în seamă vina şi în duhul căruia nu există înşelăciune (Psalmul 32:2)
 • poporul al cărui Dumnezeu este Domnul (Psalmul 33:12)
 • omul care se încrede în Domnul (Psalmul 34:8)
 • cel ce îngrijeşte de sărac (Psalmul 41:1)
 • oamenii a căror tărie este în Domnul (Psalmul 84:5)
 • omul pe care-l disciplinează Domnul, şi pe care-l învață din Legea Lui (Psalmul 94:12)
 • cei care păzesc dreptatea şi care înfăptuiesc dreptatea tot timpul. (Psalmul 106:3)
 • omul care se teme de Domnul şi care găseşte o mare plăcere în poruncile Lui (Psalmul 112:1)
 • cei fără pată din punct de vedere moral, integri în tranziția lor pe pământ; care trăiesc potrivit Legii Domnului (Psalmul 119:1)
 • de cei ce păzesc mărturiile Domnului şi-L caută din toată inima (Psalmul 119:2)
 • cel ce Îl are pe Dumnezeul lui Iacov ca ajutor şi a cărui nădejde este în Domnul (Psalmul 146:5)
 • omul care ascultă Înțelepciunea care vine de sus (Proverbe 8:32)

Oamenii caută fericirea încercând diferite căi. Mulți care au încercat, în termenii lor, după metodele lor, formulele de succes ale lor sau ale culturii în care trăiesc, etc și au descoperit fericirea pentru o vreme. Totuși fericirea pe termen lung nu e posibilă în afara relației cu Dumnezeu.

Cei care au ales să caute fericirea în termenii lui Dumnezeu, după metodele Lui, după regulile Lui, vor descoperi că fericirea lor nu are un caracter tranzitoriu, efemer ci e o fericire care transcende lumea aceasta și nu se termină niciodată.

Căutați fericirea care vine de la Dumnezeu, e veșnică!