Profeția care s-a împlinit când Isus a intrat în Ierusalim

6 min read
By Dox
Intrarea lui Isus in Ierusalim

Când Isus a intrat in Ierusalim, cu o săptămână înainte de Paștele evreilor, ucenicii și-au așezat hainele pe pământ în fața Lui și au început să strige:

„Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer, și slavă în locurile prea înalte!” (Luca 19:38)

Ceea ce spuneau ucenicii prin această afirmație este că Isus e Mesia și că intră în Ierusalim ca și adevăratul rege al Iudeilor.

Dar după această intrare triumfală, Luca ne relatează un episod ciudat. Isus începe să plângă pentru Ierusalim, zicând:

Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile, care puteau să-ți dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile, când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura, și te vor strânge din toate părțile: te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău; și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.”
(Luca 19:42-44)

Mântuitorul plânge pentru evrei că ei nu L-au recunoscut ca și Mesia, și din cauza asta îi așteaptă un dezastru. El se aștepta ca ei să-L recunoască pe Mesia al lor și să cunoască vremea în care El intră în Ierusalim ca Rege.

Înseamnă ca evreii nu și-au făcut temele de casă și au ratat semnificația acestui eveniment. Dar se pune întrebarea: cum ar fi putut ei să recunoască această vreme? Se referă oare Isus la o profeție care spune clar despre intrarea lui în Ierusalim?

Profeția revelată lui Daniel

În anul 538 înainte de Hristos, îngerul Gabriel i-a dat lui Daniel o profeție care indica momentul exact în care va sosi Mesia. Deci Isus a avut motive întemeiate să aștepte ca ei să știe că El este Mesia!

Pe când se afla în Babilon, Daniel a descoperit din citirea cărții Ieremia că Dumnezeu a promis repatrierea evreilor după 70 de ani de captivitate.

Daniel s-a smerit în fața Domnului și a mărturisit păcatul lui și al poporului Israel în rugăciune. Această rugăciune însă, a dat startul unor evenimente în lumea spirituală, și îngerul Gabriel a venit la Daniel cu următorul mesaj:

Să știi dar, și să înțelegi, că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, până la Unsul (Mesia), la Cârmuitorul, vor trece șapte săptămâni; apoi timp de șaizeci și două de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste șaizeci și două de săptămâni, unsul va fi stârpit, și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni, va nimici cetatea și sfântul Locaș, și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop; este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile.
(Dan 9:25-26)

E clar că pasajul de mai sus se referă la Mesia. În textul original, termenul „Unsul” este מָשִׁיחַ (mâšiyaḥ, de unde cuvântul "Mesia") și formula dată lui Daniel are legătură cu intrarea lui Mesia în Ierusalim. (În Israel, primii regi au fost unși cu ulei ceremonial care semnifica alegerea divină a lui Dumnezeu. Mesia (sau unsul), regele ales de Dumnezeu ca să domnească peste întreg pământul a fost profețit că va veni pe linia regelui David. Mama lui Isus, Maria și tatăl adoptiv, Iosif, amândoi erau descendenți ai regelui David.)

Ce înseamnă totuși aceste numere și formula care ni se descoperă în text?

În ebraica veche, o „săptămână” putea să însemne lucruri diferite în funcție de context. În versetele de mai sus, o săptămână este o unitate de măsură și ea reprezintă o săptămână de ani, adică șapte ani.

Hai să ne uităm mai departe la formulă: șapte săptămâni de ani (7x7) + 62 de săptămâni de ani (62x7). După un calcul simplu ajungem la suma de 483 de ani.

Deci îngerul îi spune lui Daniel: De la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, vor trece 483 de ani. Se spune că Mesia va fi stârpit (omorât) după acești ani. Moartea lui Isus pe cruce, împlinește această profeție.

Știm acum numărul de ani, mai trebuie să identificăm ce înseamnă „darea poruncii pentru zidirea Ierusalimului”.

Decretul lui Artaxerxe

În anul 444 înainte de Hristos, pe data de 5 Martie, regele persan Artaxerxe îi dă voie și resurse lui Neemia să călătorească la Ierusalim cu scrisori de la curtea regală ca să înceapă reconstrucția Ierusalimului. (vezi Neemia 2:1-8, Biblia). Acest eveniment este cel la care se referă îngerul Gabriel.

Anul lunar

Înainte să facem calculele, trebuie să înțelegem cum se măsura timpul pe vremea lui Daniel.

Existau două metode - anul lunar și anul solar. Anul solar are 365 de zile, 5 ore, 48 de minute și 46 de secunde. Un an lunar avea exact 360 de zile: 12 luni de câte 30 de zile. Un an lunar are 12 perioade de rotație sau luni lunare, care sunt echivalente cu 354,367 zile (12 x 29,53059).

În antichitate, însă, numărul se rotunjea la 30 de zile pe lună și calendarul lunar a fost cel mai folosit în perioada antică, așa că vom folosi și noi aceeași metodă de măsurat timpul.

Cum definim venirea lui Mesia?

Mai trebuie să definim ce înțelegem prin venirea lui Mesia? Este oare data nașterii lui Isus, data în care și-a început lucrarea, data la care a murit sau o altă dată?

Printre teologi există un anumit consens în ce privește data venirii lui Mesia ca fiind intrarea Sa triumfală în Ierusalim. Motivul pentru alegerea acestei date e că atunci a ales Isus să se descopere evreilor în mod public ca și Mesia. Până atunci, Isus nu le-a dat voie ucenicilor să dezvăluie în mod public faptul că El era Mesia.

Bazat pe ce date avem disponibile din istorie, data intrării lui Isus în Ierusalim a fost 30 martie, anul 33 (după Hristos).

Formula îngerului Gabriel

Acum suntem gata să aplicăm formula lui Gabriel pentru a vedea daca într-adevăr ne descoperă dacă Isus e Mesia, conform aceste proorocii.

  1. Câte zile sunt in cei 483 de ani lunari?
    360 x 483 = 173.880 de zile.
  2. Convertim zilele în ani solari (pentru că datele date de arheologi sunt date în ani solari)
    173.880 ÷ 365,2422 = 476,068 ani, adică timpul profețit în ani solari pentru venirea lui Mesia: 476 de ani și 25 de zile.

Dacă adunăm anii și zilele de la data când a fost dat decretul lui Artaxerxe pentru reconstruirea Ierusalimului (5 martie, 444 înainte de Hristos) până la data intrării lui Isus în Ierusalim- obținem data de 30 martie, anul 33 (după Hristos)! Exact ziua în care Isus a intrat în Ierusalim și s-a descoperit ca Mesia, poporului Israel.

👋
Absolut remarcabil! Dumnezeu i-a descoperit lui Daniel și poporului Israel, ziua exactă când ar fi trebuit să-L aștepte pe Mesia!

Același Dumnezeu

Această profeție împlinită a dovedit încă o dată că Dumnezeu lucrează într-un mod minunat și suveran pentru a-și îndeplini planurile și promisiunile făcute poporului Său.

Într-un mod incredibil, în ciuda faptului că Iudeii nu au recunoscut momentul și semnificația intrării lui Isus în Ierusalim, Dumnezeu a folosit această profeție pentru a arăta că Isus este cu adevărat Mesia.

Această profeție este un exemplu uimitor al faptului că nimeni și nimic nu poate sta în calea planurilor lui Dumnezeu și că El își îndeplinește cu precizie și exactitate promisiunile făcute poporului Său.


Lectură recomandată

Chronological Aspects of the Life of Christ

"Iisus Hristos a intrat în istoria lumii noastre. Prin urmare, creștinismul are o bază istorică. Coloana vertebrală a istoriei este cronologia.

În timp ce istoria este o relatare sistematică a evenimentelor în legătură cu o națiune, o instituție, o știință sau o artă; cronologia este o știință a timpului.

Aceasta caută să stabilească și să aranjeze datele evenimentelor din trecut în ordinea lor corectă. Astfel, cronologia servește ca un cadru necesar pe care trebuie să se încadreze evenimentele istoriei.

În această carte (autorul) încearcă să stabilească anumite date fixe din viața Domnului nostru." - Dr. Harold W. Hoehner.

Cumpără Cartea