Saptamana Patimilor - Joi

Ziua de joi este plină de evenimente. Ucenicii au pregătit masa de Paște și Isus este împreună cu cei mai apropiați prieteni ai Lui.

2 min read
By Dox

Descoperirea vânzătorului

‘Pe când mâncau, El a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde.” Ei s-au întristat foarte mult și au început să-I zică unul după altul: „Nu cumva sunt eu, Doamne?” ‘

Matei 26:17-23

Cina cea de taină

‘Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine și, după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor, zicând: „Luați, mâncați; acesta este trupul Meu.” Apoi a luat un pahar și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beți toți din el, ‘

Matei 26:26-29

Ghetsimani

‘Isus le-a zis atunci: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneți aici și vegheați împreună cu Mine.” Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ și S-a rugat , zicând: „Tată , dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuși nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu.” ‘

Matei 26:36-46

Prinderea lui Isus

‘În clipa aceea, Isus a zis gloatelor: „Aţi ieșit ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege, ca să Mă prindeţi. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învăţam norodul în Templu, și n-aţi pus mâna pe Mine. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci.” Atunci , toţi ucenicii L-au părăsit și au fugit. ‘

Matei 26:47-56

Isus înaintea Sinedriului

„Este vinovat , să fie pedepsit cu moartea.” Atunci , L-au scuipat în faţă, L-au bătut cu pumnii și L-au pălmuit, zicând: „Hristoase, prorocește-ne cine Te-a lovit!” ‘

Matei 26:57-68

Lepădarea lui Petru

‘Atunci, el a început să se blesteme și să se jure, zicând: „Nu cunosc pe Omul acesta!” În clipa aceea a cântat cocoșul. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Isus: „Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” Și a ieșit afară și a plâns cu amar.’

Matei 26:69-75