Saptamana Patimilor - Joi

· 2 min read
Saptamana Patimilor - Joi

Ziua de joi este plină de evenimente. Ucenicii au pregatit masa de Paște și Isus este împreună cu cei mai apropiați prieteni ai Lui.

Descoperirea vânzătorului

‘Pe când mâncau, El a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde.” Ei s-au întristat foarte mult și au început să-I zică unul după altul: „Nu cumva sunt eu, Doamne?” ‘

Matei 26:17-23

Cina cea de taină

‘Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine și, după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.” Apoi a luat un pahar și, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el, ‘

Matei 26:26-29

Ghetsimani

‘Isus le-a zis atunci: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneţi aici și vegheaţi împreună cu Mine.” Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ și S-a rugat , zicând: „Tată , dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuși nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu.” ‘

Matei 26:36-46

Prinderea lui Isus

‘În clipa aceea, Isus a zis gloatelor: „Aţi ieșit ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege, ca să Mă prindeţi. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învăţam norodul în Templu, și n-aţi pus mâna pe Mine. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci.” Atunci , toţi ucenicii L-au părăsit și au fugit. ‘

Matei 26:47-56

Isus înaintea Sinedriului

„Este vinovat , să fie pedepsit cu moartea.” Atunci , L-au scuipat în faţă, L-au bătut cu pumnii și L-au pălmuit, zicând: „Hristoase, prorocește-ne cine Te-a lovit!” ‘

Matei 26:57-68

Lepădarea lui Petru

‘Atunci, el a început să se blesteme și să se jure, zicând: „Nu cunosc pe Omul acesta!” În clipa aceea a cântat cocoșul. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Isus: „Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” Și a ieșit afară și a plâns cu amar.’

Matei 26:69-75

Related Articles

O conversație cu Domnul Orban
· 2 min read
Domnul a jurat și nu se va răzgândi
· 3 min read
Când vine sfârșitul lumii?
· 8 min read
Anul cârtiței
· 3 min read