Săptămâna Patimilor - Luni

Am intrat în săptmămâna patimilor, sau săptămâna mare. Pentru Creștini, reprezintă o perioadă intensă, de aducere aminte a patimilor lui Cristos și a ultimelor zile de dinaintea morții Mântuitorului.

1 min read
By Dox

Am intrat în săptămâna patimilor, sau săptămâna mare. Pentru Creștini, reprezintă o perioadă intensă, de aducere aminte a patimilor lui Cristos și a ultimelor zile de dinaintea morții Mântuitorului. Vă invit la o călătorie, înapoi în timp, pentru a ne reconecta la atmosfera Paștelui.

Luni – Gonirea vânzătorilor din Templu

‘Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: „Cine este acesta?” „Este Isus, Prorocul , din Nazaretul Galileii”, răspundeau noroadele. Isus a intrat în Templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în Templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: „Este scris: ‘Casa Mea se va chema o casă de rugăciune.’ Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Niște orbi și șchiopi au venit la El în Templu și El i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în Templu și zicând: „Osana, Fiul lui David!”, s-au umplut de mânie. Și I-au zis: „Auzi ce zic aceștia?” „Da” , le-a răspuns Isus. „Oare n-aţi citit niciodată cuvintele acestea: ‘Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug’?” Și, lăsându-i, a ieșit din cetate și S-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. ‘

Matei 21:10-17