Saptamana Patimilor - Vineri

Vinerea mare, sau cum mai este numită, vinerea neagră, este ziua în care oamenii l-au respins pe Isus, pe Mesia, și au ales să-l salveze pe Baraba, un tâlhar.

2 min read
By Dox

Isus înaintea lui Pilat

„Pe care din amândoi voiţi să vi-l slobozesc?” „Pe Baraba”, au răspuns ei. Pilat le-a zis: „Dar ce să fac cu Isus, care Se numește Hristos?” „Să fie răstignit”, i-au răspuns cu toţii. Dregătorul a zis: „Dar ce rău a făcut?” Ei au început să strige și mai tare: „Să fie răstignit!” ‘

Matei 27:11-25

Batjocurile ostașilor

‘L-au dezbrăcat de hainele Lui și L-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit o cunună de spini, pe care I-au pus-o pe cap, și I-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea Lui, își băteau joc de El, și ziceau: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!” Și scuipau asupra Lui și luau trestia și-L băteau în cap. ‘

Matei 27:26-31

Răstignirea

‘Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă: „Locul căpăţânii”, I-au dat să bea vin amestecat cu fiere; dar, când l-a gustat, n-a vrut să bea. După ce L-au răstignit, I-au împărţit hainele între ei, trăgând la sorţi, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: „Și-au împărţit hainele Mele între ei și pentru cămașa Mea au tras la sorţi.” ‘

Matei 27:32-38

Batjocurile trecătorilor

‘Trecătorii își băteau joc de El, dădeau din cap și ziceau: „Tu , care strici Templul și-l zidești la loc în trei zile, mântuiește-Te pe Tine Însuţi! Dacă ești Tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce!” ‘

Matei 27:39-44

Întunericul

‘Și pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli , Eli, Lama Sabactani?” Adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată ţara. ‘

Matei 27:45-50

Perdeaua dinăuntrul Templului

‘Și îndată, perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au înviat. ‘

Matei 27:51-56

Înmormântarea lui Isus

‘Spre seară, a venit un om bogat din Arimateea, numit Iosif, care era și el ucenic al lui Isus. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Isus. Pilat a poruncit să i-l dea. și l-a pus într-un mormânt nou al lui însuși, pe care-l săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. ‘

Matei 27:57-61