Tarlaua ta de la Dumnezeu

Tarlaua ta de la Dumnezeu

Am început să citesc din Biblie cartea Iosua și am ajuns la partea unde Dumnezeu îi spune lui Iosua să împartă țara în care El i-a adus, chiar dacă Israeliții încă nu au cucerit tot teritoriul acestei țări.

Dacă te întrebi cum oare se aplică textul ăsta la viața de creștin, citește mai departe. Am fost tentat să trec mai departe la alte texte, pentru că mi s-a părut că această parte constă doar într-o înșiruire de nume și locuri care nu are să-mi spună prea multe, însă mă bucur că nu am făcut-o.

Așadar, fiecare clan a primit un lot de pământ și citind despre clanul lui Iosif (Manase și Efraim) am aflat că ei s-au plâns lui Iosua că sunt un clan mare, și că nu le ajunge teritoriul alocat.

Iosua le-a spus că tot ce trebuie să facă e sa ia în stăpânire restul teritoriului care le-a fost alocat, o zonă de dealuri împădurite și niște teritorii locuite de canaaniți. Apoi Iosua le spune, mai clar, ce să facă. În zona de pădure, le-a spus pe șleau: „Puneți mâna și despăduriți dealurile ca să aveți unde vă face case”, iar în porțiunea unde stau canaaniții, le-a spus: „Puneți mâna pe arme, alungați-i din lotul care v-a fost dat de Dumnezeu și cuceriți țara.”

Aici m-am oprit și i-am mulțumit Domnului pentru acest mesaj foarte puternic și actual și în zilele noastre.

Pentru noi ca și creștini, cred că se aplică un principiu similar. Dumnezeu, prin jertfa lui Isus Cristos, ne-a spălat de păcate și spiritul nostru este acum viu și este în comuniune cu Dumnezeu.

Avem însă de făcut ceva foarte important, ceva ce Dumnezeu nu ne dă pe tavă, fără efort. Nu e vorba de mântuire - aceasta este darul lui Dumnezeu, nu putem face nimic să îl obținem decât să-l primim prin credință.

Ceea ce avem de făcut însă, prin puterea Duhului Sfânt care ne-a fost dat, este să ne angajăm în cucerirea firii pământești și în lupta cu păcatul, care pentru noi, urmașii lui Cristos, sunt dușmanii pe care-i vom avea tot timpul cât vom trăi pe acest pământ.

La fel cum Iosua le spune pe șleau Israeliților ce au de făcut, la fel ne spune și nouă Dumnezeu astăzi, prin apostolul Pavel, în Efeseni 6:12-18:

Căci lupta noastră nu este împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, a stăpânirilor, a conducătorilor veacului întunecat de acum, a duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.

De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul!

Stați gata având mijlocul încins cu adevărul, fiind îmbrăcați cu platoșa dreptății și încălțați cu râvna Evangheliei păcii!

Peste toate acestea, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile aprinse ale Celui Rău! Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu!

Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții.

Dacă ne uităm atent la ce ne spune Pavel sunt o grămadă de verbe, de acțiuni pe care suntem chemați să le facem. Toate sunt pe lista noastră de lucruri de făcut și toate țin de noi.

Dumnezeu, prin Duhul lui cel Sfânt ne pune la dispoziție tot ce avem nevoie ca să trăim o viață victorioasă și împlinită în Împărăția Lui. Prin puterea Lui, nu prin puterea noastră, această viață e posibilă.

Te încurajez să dai prioritate acestor activități în fiecare zi din viața ta. Nu lăsa să treacă o zi fără să citești și fără să meditezi asupra cuvântului lui Dumnezeu pentru că doar Isus are cuvintele vieții.

Dumnezeu să te binecuvânteze!